disclaimer

De informatie welke op deze website/ webshop door Bouwbedrijf Soede wordt getoond is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Bouwbedrijf Soede verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten en producten die door Bouwbedrijf Soede worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Bouwbedrijf Soede aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel niet goed functioneren van deze website. Wij aanvaarden op generlei manier aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie, prijzen en tarieven.

Hoewel wij echt alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Bouwbedrijf Soede niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Mogelijke verwijzingen van ons naar websites die niet door Bouwbedrijf Soede worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Bouwbedrijf Soede is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt. Toch kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Bouwbedrijf Soede worden onderhouden wordt afgewezen.